Home

to-write-224591_1280Welkom bij De Jongvrouw, het notuleer- en tekstbureau van Wilma de Jong.

Notulist

Mijn specialiteit is het notuleren van complexe vergaderingen en overleggen.  Een goed verslag waarin de afspraken en besluiten zijn vastgelegd verhoogt de kans dat besluiten voor iedereen duidelijk zijn en worden uitgevoerd. Ik maak ook verslagen van seminars en symposia. Ik zorg voor een objectief verslag in foutloos Nederlands, waarin de essentie van de vergadering, de argumenten, besluiten en actiepunten duidelijk zijn vastgelegd.

Tekstverbeteraar

Mijn passie ligt bij taal. Ik hou ervan om bestaande teksten te verbeteren. De spelling moet uiteraard foutloos zijn. Verder let ik bij een tekst op passief en actief taalgebruik, juist gebruik van de tijd (tegenwoordige, verleden of voltooide tijd), interpunctie en de lengte van de zinnen. U kunt mij inhuren voor het redigeren van rapportages, nieuwsbrieven, jaarverslagen, scripties en zakelijke of persoonlijke blogs. Ook voor het uitwerken of corrigeren van manuscripten of levensverhalen (geprint, Word-document, handgeschreven of opname) kunt u mij inhuren. Laat me weten wat u nodig heeft.

“Talk about your dream and try to make it real”, Bruce Springsteen.