Home

to-write-224591_1280Welkom bij De Jongvrouw, het notuleer- en tekstbureau van Wilma de Jong.

Notulist

Mijn specialiteit is het notuleren van complexe vergaderingen en overleggen. Waar vergaderd wordt worden afspraken gemaakt en besluiten genomen. Een goed verslag waarin de afspraken en besluiten zijn vastgelegd verhoogt de kans dat de besluiten die u heeft genomen voor iedereen duidelijk zijn en worden uitgevoerd. Ik zorg als notulist voor een objectief verslag in onberispelijk Nederlands, waarin de essentie van de vergadering, de argumenten, besluiten en actiepunten duidelijk zijn vastgelegd.

Tekstschrijver

Mijn passie ligt bij taal. Ik hou van het schrijven van heldere teksten, waarin de leesbaarheid centraal staat. Ik hou van het proces van schrappen en schaven en herformuleren. U kunt mij inhuren voor het schrijven van webteksten, rapportages, nieuwsbrieven en zakelijke of persoonlijke blogs. Ook voor het corrigeren en/of redigeren van webteksten, rapporten, jaarverslagen, scripties, manuscripten kunt u mij inhuren. Laat me weten wat u nodig heeft.

Live blogger

Organiseert u een event en wilt u veel mensen bereiken? Social media is daarvoor zeer geschikt. Mijn ervaring met schrijven en notuleren zet ik in om via Twitter als live blogger verslag te doen van presentaties, seminars of andere bijeenkomsten. Zelf heeft u op zo’n dag wel wat anders aan uw hoofd. Ik neem u dat werk graag uit handen.

“Talk about your dream and try to make it real”, Bruce Springsteen.